ผลงานที่ผ่านมา

อกัสตัน สุขุมวิท 22

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ: ซอยสุขุมวิท 22
พื้นที่โดยรวม: 43,696 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2009

รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ: จอมเทียน พัทยา
พื้นที่โดยรวม: 72,997 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2013

เอ็ม สีลม

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ: ซอย นราธิวาสราชนครินทร์ 2
พื้นที่โดยรวม: 21,346 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2014

เอ็ม พญาไท

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ: ถนนพญาไท
พื้นที่โดยรวม: 19,936 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2014

เอ็ม ลาดพร้าว

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ: ถนนพหลโยธิน
พื้นที่โดยรวม: 25,184 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2014

เอ็ม ทองหล่อ 10

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ: ซอยเอกมัย 12
พื้นที่โดยรวม: 13,216 ตร.ม
ขอบเขตงาน: บริหารงานก่อสร้าง
ปีที่ก่อสร้างเรียบร้อย: 2016

1 2