ร่วมงานกับเรา

We will ensure that no job applicant or employee received less favourable treatment either directly or indirectly, on the grounds of age, race, disability, gender, marital status, religion or faith or sexual orientation. We believe the members of ICM will take the opportunity to have great experience for your future success.

Jobs
Date

บริษัท กำลังขยายงานเพื่อรองรับงานอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน และงานหมู่บ้านจัดสรร จำนวนมากในอนาคตอันใกล้ ต้องการผู้ร่วมงานที่มี สามารถบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง วางแผนโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ประสานงานโครงการ และตรวจสอบการเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้าง

 • อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงาน ก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้าน Construction Management เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( กว. )

Gender: Male of Female
Good looking
Presentable
Preferred Age range 30-40 Years old
700,000 – 1,000,000 Baht annually

สมัครงาน

บริษัท กำลังขยายงานเพื่อรองรับงานอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน และงานหมู่บ้านจัดสรร จำนวนมากในอนาคตอันใกล้ ต้องการผู้ร่วมงานที่มี สามารถบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง วางแผนโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ประสานงานโครงการ และตรวจสอบการเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้าง

 • อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงาน ก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้าน Construction Management เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( กว. )

Gender: Male of Female
Good looking
Presentable
Preferred Age range 30-40 Years old
700,000 – 1,000,000 Baht annually

สมัครงาน

บริษัท กำลังขยายงานเพื่อรองรับงานอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน และงานหมู่บ้านจัดสรร จำนวนมากในอนาคตอันใกล้ ต้องการผู้ร่วมงานที่มี สามารถบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง วางแผนโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ประสานงานโครงการ และตรวจสอบการเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้าง

 • อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงาน ก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้าน Construction Management เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( กว. )

Gender: Male of Female
Good looking
Presentable
Preferred Age range 30-40 Years old
700,000 – 1,000,000 Baht annuall

สมัครงาน